Selectați limba dvs

S.C. Oradea Transport Local S.A. (în calitate de Beneficiar Lider) implementează în perioada 01.02.2019-31.01.2021 proiectul ROHU-390 „Îmbunătățirea serviciului de transport public la nivelul polilor urbani transfrontalieri Oradea și Debrecen”(acronim TRANSBORDER), implementat de S.C. Oradea Transport Local S.A.
 
Proiectul TRANSBORDER este implementat în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio și Compania de Transport Public Local din Debrecen (DKV, Ungaria), în cadrul Programului Interreg V A România-Ungaria 2014-2020.
 
Prin acest proiect, este vizată îmbunătățirea calității serviciului de transport la nivelul polilor urbani transfrontalieri Oradea și Debrecen. În acest sens, obiectivele specifice se axează pe îmbunătățirea cadrului de analiză și planificare cu privire la modernizarea serviciilor de transport public la nivelul celor doi poli transfrontalieri, respectiv pe modernizarea serviciilor de transport public local din cele două orașe.
 

Principalele rezultate estimate a fi atinse prin acest proiect constau în:

  • Elaborarea unui Studiu de Flux de călători la nivelul rețelei de transport public local din Oradea, Borș, Sînmartin și Biharkeresztes;
  • Realizarea unor anchete Origine-Destinație în Municipiul Oradea;
  • Elaborarea unui Studiu Tehnic care să permită dezvoltarea unui prototip de validator care să contribuie la îmbunătățirea sistemului de e-ticketing aferent serviciului de transport public din Debrecen;
  • Elaborarea unui Plan de Dezvoltare/Actualizare a rețelei de transport public local în Municipiul Oradea;
  • Achiziția a 6 autobuze noi de tip Euro 6 și a unui autobuz hibrid pentru S.C. Oradea Transport Local S.A.;
  • Achiziția a 2 midi-buze și a 2 autobuze noi de tip Euro 6 pentru Compania de Transport din Debrecen (DKV);
  • Achiziția unui sistem automat de localizare vehicule și informare călători (inclusiv furnizarea și instalarea unui număr de 55 de panouri de informare în timp real în stațiile de transport public).
  • Realizarea unei aplicații mobile care să permită planificarea călătoriilor în timp real la nivelul sistemului de transport public din Oradea, Borș, Sînmartin și Biharkeresztes.
  • Modernizarea a trei stații de transport public din Debrecen prin dotarea acestora cu panori de informare și automate de bilete.
  • Organizarea campaniei “Săptămâna Europeană a Mobilității” atât în Oradea, cât și în Debrecen.

Bugetul total estimat al acestui proiect este de 2.930.600 Euro, din care finanțarea nerambursabilă solicitată se ridică la suma de 2.491.010 Euro, cofinanțarea națională, la suma de 334.088,40 Euro iar contribuția proprie a celor trei parteneri (OTL, TRANSREGIO și DKV) reprezintă suma de 105.501,60 Euro.