Selectați limba dvs

LEGEA nr. 99/2016 - privind achizițiile sectoriale

HOTĂRÂRE nr. 394/ 2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din 99 10 201   0 17>Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale     

LEGEA nr.100/2016 - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.54/2006 - privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

HOTĂRÂRE nr.168/ 2007 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 

LEGE nr. 228/2007 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică

 

ORDONANȚA nr.30/2006 - Ordonanta de urgență privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică

HOTĂRÂRE nr. 921/ 2011 - pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

ORDIN nr.1679/2006 - Ordin privind completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, cu modificările și completările ulterioare

LEGEA nr.346/2004 - privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.27/2006.