Selectați limba dvs

 

 CARDURI OTL

   Adeverinţă decontare pentru cadre didactice

 

Sunt scutiţi de plata taxelor de călătorie următoarele categorii de persoane: 

 copiii cu vârsta de pâna la 6 ani 

 Elevii în vârstă de până la 21 de ani, din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv cei înmatriculați în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar înscris în Registrul special al unităților de învățământ preuniversitar care funcționează după un curriculum străin, din unitățile de învățământ din Municipiul Oradea, beneficiază de gratuitate, în codițiile legii, la serviciile publice de transport local din Municipiul Oradea, inclusiv cel metropolitan membre ADI Transregio ( Oradea, Sanmartin, Bors, Cetariu, Paleu si Hidisel - prescurtat ADI), pe tot parcursul anului școlar (anul școlar începe la data de 1 septembrie și se încheie la data de 31 august), în conformitate cu prevederile art. 83 alin (1) din Legea nr.189/2023. Elevii beneficiază de gratuitate în baza abonamentelor de elev încărcate pe cardurile nominale tip legitimatie, validarea cardului la urcare în mijloacele de transport fiind obligatorie.

 

 Studenții în vârstă de până la 30 ani cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, potrivit prevederilor art.64 ali (1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport local în comun. Beneficiarii trebuie să frecventeze cursurile la zi a unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditat/autorizat din unităţile de învăţământ din Municipiul Oradea sau instituţiile de învăţământ superior acreditate, de pe raza Municipiului

 veterani şi văduve de război (conf. Legii 44/1994 actualizată); deportaţi, victimele oprimării comuniste, deţinuţi politici, strămutaţi/persecutaţi din motive etnice sau politice (conf. legii 189/2000, legii 118/1990 ), luptătorii pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 (conf. legii 341/2004), pe baza cardului de călătorie încărcat cu valabilitate anuală, card emis pe baza legitimaţiei speciale

 toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în Oradea

 persoanele de vârsta a treia care au îndeplinit vârsta standard de pensionare, dar care nu au calitatea de pensionar şi nu au alte venituri, cu domiciliul stabil în Municipiul Oradea.

 

 beneficiarii Legii 448/2006: -1- persoanele cu handicap grav şi accentuat ; - 2- însoţitorul copilului cu handicap accentuat, în prezenţa acestuia; - 3 - însoţitorul adultului cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestuia; - 4 - asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;- 5 - asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, incluși în lista nominala cu beneficiarii pentru care s-a eliberat legitimația pentru transportul urban cu mijloacele de transport în comun elaborata de Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, transmisă Primăriei Municipiului Oradea si operatorului. Categoriile de persoane prevăzute la acest aliniat, beneficiază de facilităţile de transport public în baza prezentării documentelor justificative care atestă dreptul legal de transport, coroborat cu dispoziţiile legale în vigoare.

Notă: Călătorii găsiti fără titluri de transport valabile sau necorespunzătoare mijlocului de transport, precum şi cei care folosesc mijloacele de transport în comun în mod neadecvat regulilor de circulaţie, vor fi sancţionaţi conform Hot.nr. 706/31.08.2009 al Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Biletele de hârtie (cumpărate de la chioşcuri de bilete) vor fi validate în aparatele special montate în acest scop, imediat după urcarea în mijlocul de transport.

Biletul de hârtie dă dreptul la o singură călătorie, fără întrerupere, numai în vehiculul în care a fost validat timp de 60 min.

Biletele de călătorie validate, abonamentele sau legitimaţiile de călătorie nominale nu pot fi transmise altor persoane.

 

Reduceri de tarif pentru transportul cu mijloacele OTL S.A.:

 Beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate, de pe raza municipiului în vârstă de până la 30 de ani, pe tot parcursul anului calendaristic.Studenții din anii terminali beneficiază de abonament subvenționat cu data încărcării înainte de 31 iulie.

 

 conform Hotărârii nr.1364/04.10.2006 din legea nr.282/2005, donatorii de sânge beneficiază de un abonament cu reducere 50% la abonamentul pe transportul în comun, pe o perioadă de o lună de zile. Perioada în care pot ridica acest abonament este de maxim 30 zile de la data donării. Dacă abonatul deţine deja un abonament lunar la tarif integral la data donării, acesta îl va utiliza până la expirare, după care îşi va putea procura abonamentul redus la care are dreptul. Încărcarea cardului de călătorie pentru donatorii de sânge se va face pe baza listei nominale transmise de Centrul de Transfuzie Sanguină Oradea în fiecare zi de vinei a lunii.