Selectați limba dvs

Oradea Transport Local S.A., prin Şcoala de Conducători Auto, organizează cursuri de pregătire în vederea obţinerii categoriilor D (autobuz) şi TV (tramvai) la permisul de conducere.
            Condiţiile pentru a urma cursurile organizate de OTL S.A. sunt următoarele:
- Vârsta minimă pentru înscriere este de 24 de ani, împliniţi, pentru categoria TV
- Nu este obligatorie deţinerea permisului de conducere pentru obtinerea categoriei TV
- La categoria D, este obligatorie detinerea permisului de conducere pentru categoria B

Tarife şcolarizare:

- Pentru Cat. D
- pentru deţinătorii Permisului de conducere, Categoria B - 6.601,00 lei*
- pentru deţinătorii Permisului de conducere, Categoria C+E, mai putin de  un an – 4.500,00 lei*
- pentru deţinătorii Permisului de conducere, Categoria C+E mai mult de un an – 3.601, 00 lei*

 - Pentru Cat. TV
            - 10.455,00 lei*

*Toate preţurile specificate includ TVA.

 Documente necesare în faza de preînscriere:

Se va depune o cerere scrisă la secretariatul societăţii (Oradea, str.Atelierelor, nr. 12) în care se va specifica intenţia privind înscrierea la cursurile organizate de Şcoala de Conducători Auto, în vederea obtinerii categoriei TV / D la permisul de conducere, un CV (Curricululm Vitae) cărora li se vor anexa următoarele documente, în copie:
           - Carte de identitate
           - Permis de conducere (dacă deţine - în cazul categoriei TV şi  obligatoriu – în cazul categoriei D)
            - Diploma de studii

Documente necesare la dosar, pentru înscrierea la cursuri (după ce s-a aprobat în prealabil):

            - Cerere aprobată   
            - Carte de identitate (copie)
            - Diploma de studii (copie)
            - Cazier juridic (original)
            - Cazier rutier (original) - dacă este deţinator de Permis de conducere
            - Analize medicale şi psihologice
            - Proces verbal şcolarizare
            - Contract şcolarizare

            Programa de şcolarizare categoria D:

             - Conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr.733/2013:
            - pentru deţinătorii Permisului de conducere, Categoria B
                        - 14 ore de Legislaţie Rutieră
                        - 10 ore de Legislatie Specifica
                        - 22 ore de Conducere Preventivă şi Ecologică
                        -   6 ore de Prim Ajutor
                        - 20 ore de Cunoaştere şi Întreţinere Autovehicule
                        - parcurgerea a 350 de kilometric

            - pentru deţinătorii Permisului de conducere, Categoria C+E, mai putin de un an
                        - 10 ore de Legislaţie Rutieră
                        -   5 ore de Legislaţie Specifică
                        - 15 ore de Conducere Preventivă şi Ecologică
                        -   6 ore de Prim Ajutor
                        - 10 ore de Cunoaştere şi Întreţinere Autovehicule
                        - 25 de ore practică,parcurgerea a 200 de kilometri

            - pentru deţinătorii Permisului de conducere, Categoria C+E mai mult de un an
                        - 10 ore de Legislaţie Rutieră
                        -   5 ore de Legislaţie Specifică
                        - 15 ore de Conducere Preventiva si Ecologica
                        -   6 ore de Prim Ajutor
                        - 10 ore de Cunoaştere şi Întreţinere Autovehicule
                        - 20 de ore practică, parcurgerea a 150 de kilometri

Programa de şcolarizare pentru categoria TV:
            - Conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr.733/2013:                                                  
                     - minim 122 ore de teorie din care:
                     - 14 ore de Legislaţie Rutieră
                     - 56 ore de Legislaţie Specifică
                    - 16 ore de Conducere Preventivă şi Ecologică
                    -   6 ore de Prim Ajutor
                    - 30 ore de Cunoaştere şi Întreţinere Autovehicule
                    - 60 ore de pregatire practica cu parcurgere a cel putin 600 de kilometri

            Persoanele care fac dovada absolvirii unei instituţii de învaţământ superior tehnic, specializarea “Autovehicule rutiere”, vor fi scutite de frecventarea cursurilor la disciplina “Cunoaşterea şi întreţinerea autovehiculului”
Persoanele care fac dovada că sunt cadre medicale calificate, sau sunt absolvente ale unei instituţii de învăţământ superior, cursuri de lungă durată, vor fi scutite de frecventarea cursurilor la disciplina “Prim ajutor”.