Selectați limba dvs

Legislaţie

     LEGEA nr. 99/2016 - privind achizitiile sectoriale

     HOTĂRÂRE nr. 394/ 2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din 99 10 201   0 17>Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale     

      LEGEA nr.100/2016 - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică

    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.54/2006 - privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

    HOTĂRÂRE nr.168/ 2007 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 

    LEGE nr. 228/2007 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică

 

    ORDONANTA nr.30/2006 - Ordonanta de urgentă privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică

    HOTĂRÂRE nr. 921/ 2011  - pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

      ORDIN nr.1679/2006 - Ordin privind completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificările si completările ulterioare

     LEGEA nr.346/2004 - privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.27/2006.